****** به نام خداوند بخشنده و مهربان ******

در و دروازه

خداوند به آدم یک هوش و دو گوش دادهتا هوشمندانه و در بعضی مواقعیکیش در باشه و دیگریش دروازه
/ 0 نظر / 11 بازدید

بیایید از امروز: ماشینمان را چند بلوک دورتر پارک کنیم و باقی مسیر را پیاده تا خانه برویم. یا تا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
1 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
2 پست
بهمن 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست