# جملات_به_یاد_ماندنی

در و دروازه

خداوند به آدم یک هوش و دو گوش دادهتا هوشمندانه و در بعضی مواقعیکیش در باشه و دیگریش دروازه
/ 0 نظر / 3 بازدید

خداوند ...

خداوند بی نهایت است:اما"به قدر نیاز تو " فرود می آید"به قدر آرزوی تو" گسترده میشودو"به قدر ایمان تو" کارگشاست
/ 0 نظر / 2 بازدید

قاصدک

"راستی خدا"دلم هوای دیروز را کردههوای روزهای کودکی رادلم میخواهد مثل دیروز قاصدکی بردارمآرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید