.: تــدارک :.

قصد آمیخته با عدم دلبستگی، به تمرکز بر حیات و هوشیاری از لحظه حال می‌انجامد
(دیپاک چوپرا . هفت قانون معنوی موفقیت)

هر وقت برای پختن غذا آماده می‌شوید، حتی اگر گذاشتن یک غذای ساده در فر یا مایکروفر باشد، ابتدا قصد این کار در شما شکل می‌گیرد. کمی فکر کنید، آیا واقعا قبل از هر کاری قصد انجام آن کار را نمی‌کنید؟ می‌توانید تصور کنید که بدون قصدِ خوردن بنشینید و غذا بخورید؟ چنین غذا خوردنی قطعا پوچ و بی‌محتوا خواهد بود. اما اگر در زمان گرسنگی قصد خوردن یک غذای مغذی و رضایتبخش کنید، آن وقت با تمام وجود به خوردن مشغول می‌شوید و طعم غذا را کاملا احساس می‌کنید. همین موضوع در مورد تدارک مقدمات غذا صدق می‌کند.
قصد و نیت شما در حین تدارک غذا می‌تواند تاثیر زیادی در میزان هشیاری شما به هنگام غذا داشته باشد. این یعنی که شما به چیزی که قصد انجامش را دارید توجه می‌کنید، همین حالا، در لحظه حال. یعنی درباره قراری که چند دقیقه قبل داشتید فکر نمی‌کنید یا در باره لیست خرید فردایتان.
فراموش نکنید قصد خود برای تهیه غذا را به خود یادآوری کنید چه غذا برای خودتان باشد، چه برای دیگران.برای تهیه غذا ابتدا قصد کنید،آنگاه ببینید که این امر چگونه روند تدارک غذا را تغییر می‌دهد.

/ 0 نظر / 11 بازدید